Rajya Sabha Polls , Congress MLA, Gujrat , Jaipur,