salman khan, donates, sanitizer, maharashtra police