Home Sushant Singh Rajput Case Criminal complaint filed against Salman Khan Karan Johar Ekta Kapoor in Bihar court Sushant Singh Rajput Case Criminal complaint filed against Salman Khan Karan Johar Ekta Kapoor in Bihar court

Sushant Singh Rajput Case Criminal complaint filed against Salman Khan Karan Johar Ekta Kapoor in Bihar court

Sushant Singh Rajput Case Criminal complaint filed against Salman Khan Karan Johar Ekta Kapoor in Bihar court